https://www.selvaagutleiebolig.no

Varsling av kritikkverdige forhold etter åpenhetsloven

Selvaag Utleiebolig ønsker å motta varsel om kritikkverdige forhold etter Åpenhetsloven knyttet til selskapets virksomhet. Som kritikkverdige forhold i denne sammenheng regnes forhold som utgjør:
  • brudd på anstendige arbeidsforhold
  • brudd på grunnleggende menneskerettigheter hos Selvaag eller våre leverandører

Følgende ansees ikke som varslingssaker etter Åpenhetsloven:

  • Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling i denne sammenheng, med mindre forholdet omfattes av Arbeidsmiljøloven § 2-A-1 andre ledd.
  • Andre henvendelser fra eksterne. For slike henvendelser (kundetilbakemeldinger, salgsfremstøt ol.), henvises det til selskapets kontaktinformasjon på nettsiden.

For selskapets redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter Åpenhetsloven, klikk her.

Mistanke om brudd på Åpenhetsloven bes meldt til selskapet.

Lovbrudd eller overtredelser av Selvaag Utleieboligs regler og retningslinjer bes rapportert til daglig leder i selskapet Ellen Solberg: varsling@selvaagutleiebolig.no eller pr telefon: +47 231 37 000

Rapportering til selskapet kan også skje via webskjemaet.

For særskilte varsler i henhold til Åpenhetsloven, der varsler ser nødvendigheten av å ha å gjøre med en ekstern uavhengig part, kan Deloitte Advokatfirma AS kontaktes. De vil, ved sitt responsteam, ta imot varselet samt ivareta kravene til anonymitet og konfidensialitet. Henvendelser utenfor Åpenhetsloven vil ikke bli behandlet av Deloitte. varsling-selvaag@deloitte.no , +47 23 27 90 00

Varslingsskjema

Rapportering av problemer hos Selvaag Utleiebolig.

Beskrivelse av det som rapporteres:

Alle henvendelser behandles konfidensielt og i henhold til selskapets rutiner.
Vi kan ikke kontakte deg dersom du sender inn henvendelsen anonymt.

Maks. 5 filer med maks. 5 MB per fil.
Godkjente filtyper: .jpg, .png, .gif, .webp, .txt, .pdf, .html, .doc(x), .xls(x), .ppt(x)